การสะสมคะแนน The 1 Card

สะสมคะแนนได้รวดเร็วดั่งใจโดยรวมคะแนนสมาชิกให้เป็นหนึ่งเพียงใช้วิธีง่าย ๆ โดยแสดงหรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card 10 หลัก แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือแสดงพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) ทุกครั้งที่ชำระเงินได้ตามกลุ่มธุรกิจร้านค้าในเครือ Central Group และกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจร้านค้าในเครือ Central Group

ซื้อสินค้าครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนที่

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน ทุกบาทมีค่าไม่ตัดเศษทิ้ง สะสมคะแนนได้ต่อเนื่องที่

ทุก 50 บาท รับคะแนนสะสม The 1 Card 1 คะแนน ที่

ทุก 1 ยูโร รับคะแนนสะสม The 1 Card 1 คะแนน ที่

ทุก 7.5 โครนเดนมาร์ก รับคะแนนสะสม The 1 Card 1 คะแนน ที่

กลุ่มพันธมิตร คลิก

*โปรดตรวจสอบชื่อของท่านบนใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการซื้อ บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าลืมแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card หรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card ผิด

  • คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน
  • สามารถสะสมคะแนนได้ทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคา
  • สามารถใช้ได้กับทุกวิธีการชำระเงิน ไม่ว่าจะชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรกำนัล หรือคูปองเงินสด