ประเภทของบัตร The 1 Card

The 1 Card

คะแนน The 1 Card สามารถใช้แทนเงินสดและส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคะแนนจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก The 1 Card สามารถสมัครได้ที่

  • แคชเชียร์
  • เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์และจุดแลกคะแนน
  • ร้านค้าที่ร่วมรายการ

แสดงหรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card 10 หลัก / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขบัตรประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทุกครั้งที่ชำระเงิน

สมาชิกจะไม่ได้รับบัตร The 1 Card แต่จะได้รับหมายเลขบัตร The 1 Card แล้วนำไปใช้งานได้ทันที เช่นเดียวกับบัตร The 1 Card ปกติ

ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อเช็กคะแนนและแลกของรางวัลมากมายได้ที่